Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І.Огієнка розташований за адресою місто Житомир, вул. Івана Франка, 16.

Спочатку це був одноповерховий будинок по вулиці Гімназичній, 14. Він належав подвірному раднику Ляшенку Миколі Миколайовичу. У 1897 році будинок купила Лук’янська Єва Герасимівна (купча від 19 січня 1897 року), а згодом (1905 р.) будинок перекупив купець Гельзбері Ревель Гершкович. Останній власник зробив реконструкцію, добудувавши другий поверх. Це було ще до революції.

До жовтня 1958 року в цьому приміщенні знаходився землевпорядний технікум.

З метою забезпечення культосвітніх закладів області кваліфікованими кадрами виконком Житомирської обласної Ради депутатів трудящих 21 липня 1958 р. прийняв рішення (№726) порушити клопотання перед Радою Міністрів УРСР про відкриття з 1 вересня 1958 р. в Житомирі технікуму підготовки культосвітніх працівників та надати відповідні ліміти і бюджетні асигнування. Для організації технікуму виділили приміщення колишнього землевпорядного технікуму по вул. І.Франка, 16.

У вересні 1958р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову про організацію у Житомирі навчального закладу для підготовки спеціалістів клубної та бібліотечної справи. На виконання даної постанови виконком Житомирської обласної Ради депутатів трудящих приймає рішення №1004 від 30 вересня 1958 р. про здійснення фінансування технікуму. Обласне управління культури зобов’язали забезпечити закінчення ремонту технікуму та розпочати навчання з 15 жовтня 1958р.

Згідно з наказом Міністерства культури України від 24.09.58 № 201 та листом Ради Міністрів України від 18.09.58 37-418 в Житомирі створено технікум підготовки культурно-освітніх працівників.

Житомирський технікум підготовки
культурно-освітніх працівників
== ОГОЛОШУЄ==
набір учнів-заочників на клубний відділ

На заочний відділ приймаються особи, які мають закінчену середню освіту і працюють в культурно-освітніх закладах. Заяви приймаються до 20 грудня 1958 року.
До заяви додаються такі документи: атестат про закінчення середньої школи, автобіографія, характеристика районного відділу культури, довідка з місця роботи, довідка з місця проживання, фотокартки розміром 3х4 см.
Вступні екзамени будуть проводитися з 23 грудня з таких дисциплін: історії СРСР, української літератури (твір), російської літератури (усно), фахових даних.
Адреса технікуму: м. Житомир, вул. І.Франка, 16

Дирекція

З оголошення в газеті „Радянська Житомирщина”

Етапи становлення навчального закладу:

•   у зв’язку з необхідністю підготовки керівників художньої самодіяльності із середньою спеціальною освітою, постановою колегії Міністерства культури УРСР від 14.03.1961 технікум перейменовано з 01.06.1961 у Житомирське культурно-освітнє училище;

•   згідно з наказом Міністерства культури УРСР від 02.11.1990 № 342 Житомирське культурно-освітнє училище перейменовано в Житомирське училище культури;

•   постановою Кабінету Міністрів від 27.03.2000 № 558 Житомирському училищу культури присвоєно ім’я Івана Івановича Огієнка;

•   рішенням вісімнадцятої сесії Житомирської обласної ради від 24.04.2001 училище реорганізовано в Житомирське училище культури і мистецтв ім. І.Огієнка;

•   відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування (ліцензія серії АВ № 159282 від 15.09.2006р. протокол № 61) Житомирське училище культури і мистецтв ім. І.Огієнка віднесено до вищих закладів освіти першого рівня акредитації, має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста галузей культури і мистецтва;

•   училище акредитоване зі вказаних галузей (сертифікат ДАК серії НД-І № 063104 від 15.09.2006р.) і має право видавати випускникам диплом про вищу освіту державного зразка;

•   училище здійснює навчання студентів, які зараховані в училище на основі базової загальної середньої освіти для одержання повної загальної середньої освіти з видачею атестата державного зразка ( свідоцтво про атестацію серії ЗД №000507 від 07.05.2004р. Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації ).

Меню